A legtöbb vállalkozó sajnos még mindig nem ismeri a késedelmes számlákkal kapcsolatos jogait és lehetőségeit.

Legyen Ön tájékozottabb és felkészültebb másoknál!
JONMP7TPGK

A hazai cégvezetők többsége a késedelmi kamat fogalmát jól ismeri, de nagy részük mégsem alkalmazza azt a mindennapi munkája során, és megelégszik azzal, hogy vevőpartnere akár több hónapos késéssel, de végül rendezi régóta lejárt számláját.

Arról pedig a legtöbben egyáltalán nem tudnak, hogy amennyiben késve fizető ügyfelük nem magánszemély, akkor 2013. július 1. óta minden egyes lejárt számla esetében jogosultak ún. behajtási költségátalány felszámítására

BEHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY:

A behajtási költségátalány összege legalább 40 eurónak megfelelő forintösszeg, melyet a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján (tehát a fizetési határidő lejáratát követő napon) érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint kell átszámolni. A fenti költségátalányra Ön számlaértéktől és a késedelem idejétől függetlenül igényt tarthat, tehát pár ezer forint összegű számla esetében is felszámíthatja, már a lejárat másnapjától.

Ön a Polgári Törvénykönyvben említett 40 eurónál magasabb összeget is követelhet, ám ebben az esetben már igazolnia kell, milyen költségei merültek fel a behajtással kapcsolatban, melyek a költségátalány összegének felemelését indokolták.

Fontos tudnia azt is, hogy a 40 eurós behajtási költségátalány megfizetése nem mentesíti az adóst a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, tehát emellett a késedelmi kamatot vagy a kötbért is teljesítenie kell.

BEHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY BEKÉRŐ:

A SzámlaNavigátor rendszerben a késedelmi kamatbekérőhöz hasonlóan lehetőség van a behajtási költségátalány felszámítására alkalmas bizonylat kiállítására is, annak érdekében, hogy Ön ezt a követelését is érvényesíthesse!

A SzámlaNavigátorban azonnal át tudja tekinteni, mennyi behajtási költségátalányt számolhat fel egyes ügyfeleinek.Kiválaszthatja, mely lejárt számlákra szeretne behajtási költségátalány bekérőt kiállítani, egyes költségátalányokat akár el is engedhet, ha nem kívánja behajtani ügyfelén. A kiállított bizonylatokat könnyedén visszakeresheti, berögzítheti hozzájuk a befizetéseket, sőt a rendszer az Ön ügyfelét a behajtási költségátalány befizetésére is figyelmezteti, emlékezteti automatikus rendszer e-mailek formájában. A behajtási költségátalány bekérők a számlákhoz csatolva, vagy akár külön e-mailben is kiküldhetőek vevőpartnerének.

A behajtási költségátalány bekérők használata nem kötelező, viszont a fizetési fegyelem javítása érdekében mindenképpen javasoljuk, hiszen a hatására a késve fizető vevők sokkal pontosabban be fogják tartani a fizetési határidőket, hogy a jövőben elkerüljék a késedelemmel járó plusz költségeiket.